Naam:
Voornaam:
Straat + nr:
Postcode:
Woonplaats:
Geslacht:
Telefoon of GSM: (waar je bereikbaar bent tijdens de kantooruren)
E-mailadres:
Nationaliteit:
Rijksregisternummer:
Aanmelding voor de opleiding
(logstiek assitent of zorgkundige):


Indien je reeds een diploma in de zorg hebt is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor
een verkort traject, vul daarom deze gegevens in, dan hebben wij al een idee wat je zal moeten volgen.
Behaalde diploma’s en/of certificaten
+ jaar waarin je dit behaalde:
Opsomming werkervaringen van de
laatste 10jaar in de zorg
(vermelden van aantal jaren/functie):
Extra opmerkingen die je zelf
wil toevoegen?