? CVO VSPW Kortrijk - Bijscholingen

startpagina >> permanente vormingINSCHRIJVING bijscholingen (VIVES)inschrijvingsformulier

IDENTIFICATIEGEGEVENS
Naam*:
Voornaam*:
Geslacht*:
Geboorteplaats*:
Geboortedatum*:
Nationaliteit*:


Ben je niet-Belg? bezorg ons een kopie van wettig verblijf in België.

Straat + nr*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Telefoon en/of GSM*:
E-mailadres*:
Rijksregisternummer*:
Sociaal-economisch statuut*:
Opleidingsniveau*:

WERKSITUATIE
Naam en adres organisatie:
Telefoon organisatie:
Huidige functie:

INSCHRIJVING
Kies de module(s) waarvoor je wil inschrijven:

AANVRAAG EDUCATIEF VERLOF
Educatief verlof:

BETALING DOOR WERKGEVER
Betaling opleiding door werkgever:


DOCUMENTEN
Ik bezorg nog volgende documenten:

Kopie diploma secundair onderwijs of hoogst behaalde diploma
Kopie wettig verblijf (indien niet-Belg)
Verklaring door werkgever (indien hierboven aangeduid)

CVO VSPW-Kortrijk, tav cursistenadministratie BIKO,
Sint-Amandsplein 15, 8500 KortrijkExtra opmerkingen die je zelf
wil toevoegen?
De cursist verklaart zich akkoord met het centrum-en evaluatiereglement. Deze zijn beschikbaar op de website van CVO VSPW-Kortrijk (www.vspwkortrijk.be). Op vraag kan een papieren versie bekomen worden via het onthaal.